Søkere til studier har ofte mange spørsmål. Mye av informasjonen du søker har vi samlet her til deg.

Opptak til studier ved Høgskolen i Innlandet har to hovedportaler.

Søking til års- og bachelorstudier skjer gjennom Samordna opptak. Søking til master og videreutdanninger skjer via lokalt opptak.

Søking til høstsemesteret åpner 1.februar og har ordinær søknadsfrist 15.april.

Noen søkere har frist 1.mars.

Opptak til studier for våren åpner 1.september